php转换字符串效率对比

php 转换字符串有多种方式,哪种效率最高呢。最了一下测试结果如下:

strval执行时间: 14.7 毫秒
settype执行时间: 8.9 毫秒
string执行时间: 10.3 毫秒

StartTime = $this->get_microtime();
  }
  function stop()
  {
    $this->StopTime = $this->get_microtime();
  }
  function spent()
  {
    return round(($this->StopTime - $this->StartTime) * 1000, 1);
  }
}
//例子
$runtime= new runtime;
$runtime->start();
// code S
$data = 2.1;
for($i=0; $i<10000; $i++)="" {="" $datastr="strval($data);" }="" code="" e="" $runtime-="">stop();
echo "strval执行时间: ".$runtime->spent()." 毫秒
"; $runtime->start(); // code S $data = 2.1; for($i=0; $i<10000; $i++)="" {="" $datastr="settype($data," "string");="" }="" code="" e="" $runtime-="">stop(); echo "settype执行时间: ".$runtime->spent()." 毫秒
"; $runtime->start(); // code S $data = 2.1; for($i=0; $i<10000; $i++)="" {="" $datastr="(string)$data;" }="" code="" e="" $runtime-="">stop(); echo "string执行时间: ".$runtime->spent()." 毫秒
"; ?>